Home
Voor wie?
Wat doe ik?
Wat is hooggevoelig?
Wie ben ik?
Training scholen
Infobijeenkomst
HartverwarmendWijs
Gastenboek

De term hooggevoeligheid is door Elaine Aron op de kaart gezet. Aron ik een Amerikaanse wetenschapper, die onderzoek heeft gedaan naar hooggevoeligheid. Zij is tot de ontdekking gekomen dat ongeveer 20 % van de mensen hooggevoelig is.

Kenmerken van hooggevoeligheid zijn: op lichamelijk gebied:

 

 

 • veel zien, kleine veranderingen waarnemen
 • graag 'langs de kant' staan om te observeren
 • scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel 'hard' noemen
 • geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals labeltjes in kleding
 • intens reageren op lichamelijke pijn
 • subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden
 • gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel 'fel' noemen

 op emotioneel gebied:

 • aanvoelen van stemmingen en emoties
 • zich snel zorgen maken
 • toetrekken naar kinderen die enigszins buiten 'de groep' vallen
 • behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen
 • moeite hebben met veranderende omstandigheden
 • de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen
 • tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen
 • groot inlevingsvermogen in de gevoelens van anderen
 • niet van verrassingen houden
 • op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie
 • niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan

 op mentaal gebied:

 • een goed geheugen hebben
 • voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken
 • snel van de ene gedachte naar de andere associëren
 • diepzinnige vragen stellen
 • eindeloos willen weten 'waarom'
 • resultaten van rekenen blijven achter bij de rest van de vakken
 • een goed gevoel voor vreemde talen hebben, maar die graag in de praktijk leren via:
 • conversatie (liever dan uit een boekje)
 • kennis op school niet letterlijk willen/kunnen reproduceren, maar liever creatief toepassen
 • moeite hebben met structureren en organiseren
 • een hekel hebben aan oefenen en herhalen
 • dichtklappen of zenuwachtig worden bij feitelijke, gesloten vragen
 • liever belevend lezen dan begrijpend lezen

 op spiritueel gebied:

 • eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen
 • vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn
 • zeer hechten aan de waarheid
 • gericht zijn op liefde en vrede
 • diep nadenken over levensvragen
 • sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren)
 • blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen
 • wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen ('mediator')

Sommige mensen geven blijk van paranormaal-spirituele kenmerken. Deze kenmerken zijn niet karakteristiek voor alle hoogsensitieve mensen, maar kunnen bij enkele van hen wel overduidelijk aanwezig zijn:

o   geesten of entiteiten ervaren.

o   communiceren met elfjes, kabouters enz.

o   telepathische vermogens bezitten

o   gebeurtenissen voorzien

o   licht en kleuren (aura's) waarnemen

o   herinneringen aan vorige levens hebben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelleke & Co | encon@hetnet.nl